Om företaget

snickarnNär Magnus Rosendahl grundade bolaget 2005 slog han fast ”Vi gör det tillsammans”. Med det menade han att vi ska måna om våra beställare, nyttjare, leverantörer och underleverantörer så att de trivs och fungerar i våra projekt. Tillsammans ska vi se till att driva projekt som håller budget, går enligt tidplan och överträffar kundens förväntningar. Det mottot lever vi efter än idag.

Söker ni en byggentreprenör som är noga med kostnader, tid och kvalitet är ni hjärtligt välkomna till oss. Vi har lång erfarenhet av komplicerade projekt och många nöjda kunder.

Tillsammans tar vi byggprojekt i mål.