Montering Smålandsvilla

husresning

  •                                      Monteringen börjar oftast kl 7

husresning2

  • Mellan kl 9 – 10 är modulerna på plast och lastbilarna ivägskickade

husresning3

  •                  Gavlarna och takkassetterna är monterade till kl 14

husresning4

  •                                                               Takkupan på .

husresning5

  •                   Mobilkran 70 ton hemskickas efter ett lyckat montage

husresning6

  •                       Innan hemgång täcker vi taket med lättpressening

Gå till toppen av sidan